JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolens plenisal

Fotograf: Åke E:son Lindman

OBS att Högsta förvaltningsdomstolen har en nyare webbplats där avgöranden fr.o.m. 16 september 2019 publiceras.

Här, på den tidigare webbplatsen, finns tills vidare Högsta förvaltningsdomstolens samtliga äldre avgöranden och vissa utvalda beslut som inte är slutliga. Här finns även äldre referat av de domar och beslut som domstolen har ansett vara vägledande (prejudikat). Även information om de frågor som Högsta förvaltningsdomstolen avser att pröva (meddelade prövningstillstånd) och vissa andra beslut som har fattats av domstolen är publicerade.

I anslutning till de avgöranden som är prejudikat publiceras även ett referat.
Referatet publiceras löpande efter att avgörandet har publicerats. Det är möjligt att begränsa sin sökning till att enbart avse prejudikat genom att klicka i rutan "Visa endast referatdomar". I de fall ett avgörande är ett prejudikat men referatet inte har publicerats anges det med texten "Referatet publiceras senare" i anslutning till avgörandet.

På webbplatsen finns avgöranden från år 2008 och till 13 september 2019. Här finns referat från år 2013 till 13 september 2019. För nyare avgöranden och referat - se Högsta förvaltningsdomstolens nya webbplats!

Avgörandena och referaten publiceras i avidentifierat skick. Alla länkar går till pdf-dokument som öppnas i nya fönster.
Senast ändrad: 2019-09-19

Välj rätt väg för att hitta avgöranden

OBS att Högsta förvaltningsdomstolen har en nyare webbplats där avgöranden fr.o.m. 16 september 2019 publiceras.

Referat från Högsta förvaltningsdomstolen finns även i Lagrummet (fr.o.m. 1993). Domarna i Lagrummet är desamma som i Högsta förvaltningsdomstolens årsbok (HFD).

Till söksidan för vägledande avgöranden i Lagrummet